A1304 Mid 2009 - 820-2375-A

MacBook Air – מגעים להפעלת המחשב

לפעמים אנו קוראים להם "פינים" , "מגעים" או "ג'אמפרים". לא משנה איך אתם קוראים לזה , יש בלוח אם של המחשב 2 פינים והיעוד שלהם…